Uslovi online kupovine

Poštovani potrošači,

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe nonet.rs internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

Nonet.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od Vaše poslednje posete.

 1. Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.nonet.rs i svim njegovim sadržajima.
 2. Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.
 3. Prodavac u konkretnom slučaju je Nonet.rs.

Nonet.rs na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.nonet.rs sajta koristite isključivo na vlastitu odgovornost i Nonet.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Nonet.rs, vlasništvo su Nonet.rs i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Nonet.rs i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Uputstvo za online kupovinu

 • Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv pored sličice da uđete na stranu sa detaljnim prikazom ili na dugme “korpu” ukoliko želite odmah da kupite;
 • Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme “korpu” da biste ubacili proizvod u svoju korpu za kupovinu;
 • Prikazaće Vam se strana sa sadržajem korpe. Kliknite na dugme “Nastavite sa naručivanjem”;
 • Prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite formular i kliknite dugme “Naruči”;
 • Videćete stranu sa detaljima narudžbe. Vaša porudžbenica je uspešno kreirana.
 •  Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za realizaciju naše saradnje naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice.

Na sajtu nonet.rs moguće je obaviti kupovinu kao gost, odnosno bez registracije.

Cene

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima.

Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži Vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja. Tek nakon dostavljanja potvrde od strane Nonet.rs na mail potrošača, ugovor o prodaji se smatra zaključenim. U slučaju da nismo u mogućnosti da potvrdimo porudžbinu i zaključimo ugovor, bićete obavešteni.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Opis proizvoda

nonet.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće, ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo Vam vratiti novac.

Tačno stanje zaliha se može utvrditi ili pozivanjem na 063/654 403 ili proverom putem mejlova prodaja@nonet.rs ili info@nonet.rs

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirskih službi sa kojima Nonet.rs ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja gotovinom ili prilikom poručivanja preko računa.

Trošak isporuke zavisi od vrste poručenih proizvoda (prema kategoriji) i njih snosi kupac.

Detalje o iznosu porudžbine saznaćete tokom kupovine, nakon što stavite proizvode u korpu.

Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.

 

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba, Potrošač je dužan da sa licem/licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li postoje fizička oštećenja.

Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke obavezno otpakuju i vizuelno pregledaju.

Pristup mestu isporuke, mora biti adekvatan dimenzijama upakovanog proizvoda. Gde god pristup nije moguć, isporuka se vrši na prvu slobodnu tačku.

NAPOMENA: Lice koje dostavi proizvod ne vrši montažu uređaja ili druge slične radnje.

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona na broj 063/654 403 ili e-maila na adresu: prodaja@nonet.rs ili info@nonet.rs

Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

Odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača.

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama. Imajući u vidu asortiman robe u našoj ponudi, od tih slučajeva tri mogu da budu relevantna:

 • isporuka zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane i
 • isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

NAPOMENA: Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu Medakovićeva 54.

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i, po mogućnosti, u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.).

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Nonet.rs, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Nonet.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo račun korisnika.

Predugovorno obaveštavanje o mogućnosti za pokretanje postupka za vansudsko rešavanje sporova

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2021), u daljem tekstu: Zakon, Nonet.rs potrošačima odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma Vaše kupovine. Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom, koje možete pronaći na ovom linku https://zastitapotrosaca.gov.rs/za-potrosace.

Mail adresa za prijem predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora i ostalih zahteva koji se odnose na taj postupak je prodaja@nonet.rs ili info@nonet.rs

Uslove odgovornosti za skrivene nedostatke prema kupcima koji su pravna lica ili fizička lica koja robu pribavljaju radi obavljanja komercijalne delatnosti, i rokove za izjavljivanje reklamacija uređuje Zakon o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93, “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja i “Sl. glasnik RS”, br. 18/2020).

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Nonet.rs su usklađene sa propisima Republike Srbije.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

Prilikom online kupovine, obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
 • Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

Prilikom online kupovine, obrađujemo Vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući, a ne ograničavajući se na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, dodeljivanje studentskog i penzionerskog popusta, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i pružanja drugih usluga koje nudimo svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa Vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

Naročito vodimo računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge transporta ( kurirske službe ).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o Vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

Preduzimamo sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

nonet.rs preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. nonet.rs nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Podatke o ličnosti čuvamo isključivo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza i u svrhe izvršenja ugovora. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu.

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumenjavanja pristali na primenu istih.

Slanje dokumentacije na mail

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se račun, ugovor o prodaji na daljinu, obaveštenja i sva ostala dokumentacija koja se odnose na ugovor o prodaji šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. nonet.rs će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:

 • Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
 • Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka;
 • Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;
 • Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;
 • Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.

Korpa